Освітні програми, що реалізуються в закладі

Освітній процес в ЗДО будується у відповідності до програмно-методичного забезпечення та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для набуття вихованцями компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Використовуються навчальні програми, які відповідають Переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році. А саме:

 • Базовий компонент дошкільної освіти (Нова редакція, 2021);
 • Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина", (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.) – нова редакція 2020 року;
 • Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина";
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"/О.І.Білан; за заг.ред.О.В.Низковської;
 • Парціальна освітня програма "Про себе треба знати, про себе треба дбати", програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);
 • Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку "Україна – моя Батьківщина" (авт.: О.Т.Каплуновська, І.І.Кичата, Ю.М.Палець);
 • Програма з правового виховання дітей дошкільного віку "Я -маленька людина";
 • Програма "Дошкільнятам про сталий розвиток", навч.-метод. посіб. для дошкільних навч. закладів (Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун);
 • Парціальна освітня програма"Граючись вчимося. Англійська мова", програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.);
 • Програма з морального виховання дітей дошкільного віку "Скарбниця моралі", (авт. Л.Лохвицька);
 • Програма і методичнірекомендації "Музично – оздоровчі мандрівки з дітьми п'ятого року життя"(авт. кол.:С.В.Боднар та ін.)
 • Парціальна освітня програма "Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку" (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.).;
 • Парціальна освітня програма "Мудрі шахи", програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. – Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.);
 • Програма духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях;
 • Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років "Вчимося жити разом";
 • Програма соціальної та фінансової освіти "Афлатот" .
Logo